SDH آشنايي با استاندارد

توسط سعید خزایی -
14 0
SDH آشنايي با استاندارد

 

شبكه هاي مخابراتي

در ابتدا براي برقراري ارتباطات تلفني و با بهره گيري از تكنولوژي

آنالوگ طراحي شدند.

پس از آن براي مدت زمان زيادي تماسهاي تلفني در حوزه آنالوگ برقرار مي گرديدند

و سيگنالهاي آنالوگ بر روي زوج سيمهاي به هم تابيده و يا كابلهاي كواكسيال بين

مراكز سوييچ انتقال مي يافت و براي فراهم نمودن اين بستر انتقال لازم بود تا خطوط

آنالوگ بسياري ميان مراكز سوييچ مورد استفاده قرار گيرد

 

تاريخچه مخابرات

در سال 1960 اين شبكه ها به تدريج به سمت تكنولوژي PCM • با معرفي تكنولوژي

ديجيتال پيش رفتند.

و با نرخ 8000 نمونه بر ثانيه (هر 125 PCM • سيگنالهاي آنالوگ صوتي با تكنولوژي

64 را Kbps ميكرو ثانيه يك نمونه) نمونه برداري شده و يك سيگنال ديجيتال

بوجود مي آوردند.

امكان ادغام سيگنالهاي با نرخ بيت پايين تر TDM • پس از آن بااستفاده از تكنولوژي

و ايجاد سيگنالهاي با نرخ بيت بالالاتر فراهم آمد.

 

 PDH استاندارد

يا سلسله مراتب ادغام شبه سنكرون يكي از (Plesiochronous Digital Hierarchy) PDH • تكنولوژي

اولين تكنولوژيهاي به كار گرفته شده براي مخابرات ديجيتال پر سرعت مي باشد.

كه از بزرگترين اپراتور هاي مخابراتي در آمريكا به AT&T • به عنوان مثال در سال 1962 شركت امريكايي

24 كانال تلفن آنالوگ را كه به سيگنال ديجيتال 64 ،PDH شمار مي رفت با بهره گيري از تكنولوژي

1.5 را به وجود آورد. Mbps با نرخ بيت DS‐ تبديل شده بودند ادغام كرد و سيگنال 1 Kbps

اين سيگنال بين مراكز سوييچ راه دور منتقل مي شد.

بودند، شكل DS‐ كه حاصل ادغام 4 سيگنال 1 DS‐ • با افزايش حجم ترافيك سيگنالهاي 2

گرفتند.

براي بوجود DS‐ • در اواخر 1970 مخابرات نوري امكان پذير شد و امكان ادغام 7 سيگنال 2

و انتقال بر روي فيبر نوري فراهم آمد و يكي از اولين فيبرهاي نوري DS‐ آوردن سيگنالهاي 3

45 در سال 1977 د ر شيكاگو مورد استفاده قرار Mbps با نرخ بيت DS‐ براي انتقال سيگنال 3

گرفت.

 

E ساختار فريم 1

مهمترين و معمول ترين كدينگ استفاده شونده در اين سيستمها جهت ارسال و دريافت سيگنالهاي

مي باشد كه يك سيگنال با پلاريته مثبت و منفي است كه وجود HDB 2.048 ، كدينگ 3 Mbps

بيش از 3 صفر پشت سر هم در آن محدود شده است.

تعريف شده است. Annex A , G. 2.048 در استاندارد 703 Mbps • كدينگ سيگنالهاي

بدون محدوديت بر روي تعداد صفرهاي پشت سر HDB به جاي 3 AMI • در برخي موارد كدينگ

2.048 بكار مي رود. Mbps هم نيز براي سيگنال

 


به این مطلب امتیاز دهید 1 رای  نظرات کاربران

  نظر خود را برای ما ارسال کنید .

  جست جو

  دسته بندی مطالب

  پربازدیدترین ها

  سرویس ftth مخابرات

  سرویس FTTH مخابرات بر بستر فیبر نوری؛ سرویس FTTX اینترنت پر سرعت با هزینه کم تعرفه سرویس اینترنت مخابراتی. خرید تجهیزات سرویس FTTH فروش تجهیزات در سایت فیبران