نشانه های نهادینه شدن IT در جامعه ژاپن قسمت اول

توسط سعید خزایی -
28 0
نشانه های نهادینه شدن IT در جامعه ژاپن قسمت اول

برای اینکه مطالعات خود را در زمینه IT کامل کنیم و یک نقشه راه در دست داشته باشیم 

باید مسیری که از بعضی از کشورها در راه توسعه IT طی کرده اند را مورد بررسی قرار دهیم

از این رو ژاپن را به عنوان یک الگو میتوانیم مورد بررسی قرار دهیم 


 نشانه های نهادینه شدن IT در جامعه ژاپن
جهت بهره گیری از انقلاب اطلاعات و ارتباطات معیارهای استراتژیک گوناگونی توسط دولت
که توسط اداره کل توسعه جامعه (e-Japan) ژاپن معرفی شده اند، مانند استراتژی ژاپن الکترونیکی
شبکه ای ارتباطات و اطلاعات پیشرفته در سا ل 2001 اتخاذ شده و منجر به نفوذ سریع خدمات
ارتباطی و اطلاعاتی در میان تمام طبقات مردم ژاپن و شک ل گیری زیرساختارهای ارتباطات و
اطلاعات چون باند وسیع گردیده است.
از IT مطابق قانون پی ریزی جامعه شبکه ای ارتباطات و اطلاعات پیشرفته، اهداف بکارگیری
دید دولت ژاپن عبارتند از :
- از بعد اقتصادی : گسترش اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تقویت رقاب ت پذیری صنعت در
سطح بین المللی
- از بعد تأثیر بر زندگی افراد : تحقق زندگی با احساس راحتی و رفاه در سطح ملی
- ساده سازی و افزایش شفافیت و بازدهی مدیریت اجرایی
1,1,4 . وضعیت کنونی توسعه پیشرفته ترین شبکه اطلاعاتی- ارتباطی جهان
از سال 2001 ژاپن رشد اعجا ب انگیزی در میزان استفاده از باند وسیع داشته است . تعداد
3 میلیون بالغ گردیده است که افزایش / مشترکین مدارات باند وسیع تا مارس 2002 به 87
DSL 4 برابری را، نسبت به آمار سال پیش ن شان می دهد. بویژه، تعداد مشترکین / فوق العاده تقریباً 5
2 میلیون نفر رسیده است که نسبت به ارقام سال پیش با یک رشد انفجاری به میزان 34 برابر / به 38
نقش موتور توسعه باند وسیع را در ژاپن ایفا می کند. DSL افزایش داشته است، بدین ترتیب
1 میلیون نفر نیز مشترک خدمات ا تصال اینترنت با استفاده از شبکه های / همچنین تعداد 46
تلویزیون کابلی (اینترنت کابلی ) و 8000 نفر هم از اشتراک دسترسی ثابت ب ی سیم سرعت بالا به
اینترنت، استفاده کرده اند.

از سوی دیگر ژاپن با استفاده از شبک ه های فیبر نوری که برای کاربران عمومی طراحی
فیبر به خانه ) را آغاز کرده است که اولین نمونه از نوع خود در ) FTTH شده اند، عرضه خدمات 1
26400 نفر مشترک داشته است. ، جهان است. این سرویس تا پایان مارس 2002
، 2 اجرا می گردد، تا پایان سال مالی 2005 MPHPT طبق برنامه ملی باند وسیع که توسط
20 میلیون خانوار در ژاپن از خدمات باند وسیع استفاده خواهند کرد. / تقریباً 0
نکته مهم دیگر این است که پیش بینی شده است، تا مدتی اکثریت دسترسی باند وسیع
صورت م ی گیرد ولی از سال 2003 نفوذ سریع خدماتی که از شبکه های فیبر نوری DSL توسط
پیشی خواهند DSL بهره می گیرند آغاز خواهد شد تا جایی که در سال 2005 این خدمات از
گرفت.


به این مطلب امتیاز دهید 2 رای  نظرات کاربران

  نظر خود را برای ما ارسال کنید .

  جست جو

  دسته بندی مطالب

  پربازدیدترین ها

  مودم فیبر نوری

  انواع مودم های فیبر نوری قیمت مودم فیبرنوری خرید مودم فیبر نوری سایت فیبران فعال در فروش مودم فیبر نوری با مودم فیبر نوری مخابرات بیشتر آشنا شوید.