باندهای طیفی الکترو مغناطیسی Electromagnetic Spectral Bands

توسط سعید خزایی -
29 0
باندهای طیفی الکترو مغناطیسی Electromagnetic Spectral Bands

باندهای طیفی الکترو مغناطیسی  Electromagnetic Spectral Bands

باندهای طیفی الکترو مغناطیسی    Electromagnetic Spectral Bandsکلیه سیستمهای مخابراتی بعضی از اشکال انرژی الکترو مغناطیسی را در ارسال سیگنال ها استفاده می کنند. طیف تشعشعی الکترو مغناطیسی در تصویر زیر آمده است. انرژی الکترو مغناطیسی ترکیبی از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم است که شامل توان، امواج رادیویی، مایکرویو، نور مادون قرمز، نور مرئی، نور ماورابنفش، اشعه ایکس و گاما می باشد. نظم خاصی در باند طیف الکترو مغناطیسی وجود دارد. طبیعت اساسی، تمامی تشعشعات در این طیف می تواند به صورت امواج الکترو مغناطیسی که با سرعت نور یعنی 〖3×10^8  m⁄sدر خلاء منتشر می شود نشان داده شوند. توجه باید داشت که سرعت نور در مواد کمتر از سرعت نور در خلاء است.

خواص فیزیکی امواج الکترو مغناطیسی

خواص فیزیکی امواج در بخشهای مختلف طیف می توانند به چند روش مشابه تشریح گردند، همانند طول موج،انرژی موجود در موج و یا فرکانس نوسان موج. نظر به اینکه انتقال سیگنال الکتریکی به فرکانس معینی از طیف نیاز دارد، بطور کلی در مخابرات نوری طول موج را برای تعیین کردن ناحیه عمل (در طیف و انرژی فوتون یا توان نوری) استفاده می کنند. البته وقتی که در مورد عملکردهای مؤلفه های الکترو اپتیکی یا سیگنال فعال صحبت می شود. از تصویر  زیر برمی آید که سه راه برای اندازه گیری نواحی مختلف در طیف الکترو مغناطیسی وجود دارد. واحدهای اندازه گیری با معادلات ساده ای به همدیگر مربوط می شوند.

 

طیف تشعشعی الکترو مغناطیسی
طیف تشعشعی الکترو مغناطیسی

 

لینکهای نقطه به نقطه Point To Point Links  

شبکه نوری غیر فعال Passive Optical Network (PON)

What are the spectrum band designators and bandwidths?


به این مطلب امتیاز دهید 2 رای  نظرات کاربران

  نظر خود را برای ما ارسال کنید .

  جست جو

  پربازدیدترین ها

  مودم فیبر نوری

  انواع مودم های فیبر نوری قیمت مودم فیبرنوری خرید مودم فیبر نوری سایت فیبران فعال در فروش مودم فیبر نوری با مودم فیبر نوری مخابرات بیشتر آشنا شوید.