آخرین مطالب

تمیز کردن کانکتور فیبر نوری

تمیز کردن کانکتور فیبر نوری

تمیز کردن کانکتور فیبر نوری ، کانکتورهای کثیف یکی از مشکلات عمده در فیبر نوری هستند که باعث خراب شدن کانکتور، بازتاب زیاد و آلودگی فرستنده و گیرنده می شوند.

مقایسه فن آوری های دسترسی

مقایسه فن آوری های دسترسی

مقایسه فن آوری های دسترسیComparison Of Access Tech    چندین فن آوری مختلف با سیم و بی سیم می توانند برای لینکهای ظرفیت بالا در شبکه های دسترسی استفاده شوند.

فن آوری های دسترسی

فن آوری های دسترسی

فن‌آوری های دسترسی   Access Technologies روند دراماتیک و اضطراری در کاربرد Web در اوایل دهه 1990 میلادی طبیعت بنیادی طراحی شبکه و کاربرد آنرا تغییر داد

معرفی شرکت EXFO

معرفی شرکت EXFO

EXFO  در سال 1985 با نام   EXFO Génie Électro-Optique توسط کارآفرین Germain Lamonde پس از اتمام مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته اپتیک در دانشگاه لاوال تاسیس شد.

FTTX چیست

FTTX چیست

اف تی تی ایکس - FTTX مخفف کلمات فیبر به ایکس ( Fiber to the x) است و به صورت کلی اصطلاحی  است برای هر ساختار شبکه ای که از فیبر نوری برای اتصال مورد نیاز در ارت

روز مهندس مبارک باد

روز مهندس مبارک باد

واژه مهندس یا به انگلیسی Engineer از کلمه لاتین قرون وسطایی “ingenium” به معنی طراحی و ابداع گرفته شده است و همچنین کلمه مهندسی از کلمه لاتین “ingeniare”برای پی

جست جو

پربازدیدترین ها

سرویس ftth مخابرات

سرویس FTTH مخابرات بر بستر فیبر نوری؛ سرویس FTTX اینترنت پر سرعت با هزینه کم تعرفه سرویس اینترنت مخابراتی. خرید تجهیزات سرویس FTTH فروش تجهیزات در سایت فیبران


ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (قسمت اول)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (قسمت اول)

در ﺧط فشار قوی ﺑﺪﻟﻴﻞ وجود عوامل ﻣﺨﺘﻠف در مسیر ﺳﻴﮕﻨﺎل از قبیل اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت، تفاوت وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻫﺎدي نسبت به زمین در طول مسیر به ندرت تقارن وجود دارد

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل  ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (مقدمه)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (مقدمه)

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از شبکه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃ ( Power Line Carrier) از اهمیت بالایی ﺑﺮﺧﻮردار است ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﻳﺮان از این نوع شبکه استفاده میشود