کابل فیبر نوری ۱۲ کور شهید قندی ، (۶*۲)، سینگل مود خاکی، OBUC

label Optical Fiber Cable, SM, 12 Core,(2*6), Shahid Ghandi, OBUC

کابل فیبر نوری ۱۲ کور شهید قندی ، (۶*۲)، سینگل مود خاکی، OBUC

label Optical Fiber Cable, SM, 12 Core,(2*6), Shahid Ghandi, OBUC

0 نظر
موجود - تماس بگیرید

توضیح مختصر : Optical Fiber Cable, SM, 12 Core,(2*6), Shahid Ghandi, OBUC یا همان به لحاظ ویژگی های اپتیکی، فیزیکی و مکانیکی جهت استفاده از کابل های نوری جهت مصارف پروژه های دفنی

بیشترمحصولات مرتبط