مبدل رسانه سریال به فیبر نوری پلنت ICS-102 Planet

label ICS-102 Planet Media converter

مبدل رسانه سریال به فیبر نوری پلنت ICS-102 Planet

label ICS-102 Planet Media converter

0 نظر
موجود - تماس بگیرید

توضیح مختصر : مبدل فیبر نوری جهت تبدیل سیگنالهای مورد نظر شامل اینترنت، تصویر، تلفن، صوت، اترنت و داده به سیگنال نوری برای انتقال بر روی بستر فیبر نوری در فرستنده(توسط مبدل فرستنده) و تبدیل سیگنال نوری به سیگنال خروجی در گیرنده (توسط مبدل گیرنده) استفاده می شود.

بیشترمحصولات مرتبط