ماژول فیبر نوری زایکسل SFP-SX-D Zyxel

label

ماژول فیبر نوری زایکسل SFP-SX-D Zyxel

label

0 نظر
موجود - تماس بگیرید

توضیح مختصر : ماژول های قابل اطمینان ترانسیور برای نیازهای ارتباطی مختلف سری های ترانسیور زایکسل در واقع دامنه کاملی از استاندارد این صنعت، مثل ماژول های ترانسیور hot-pluggable که شامل انواع Fast، Gigabit و 10Gigabit است را شامل می‌شود. طراحی مبتنی بر استاندارد و تضمین انطباق پذیری خانواده ترانسیورهای زایکسل برای تضمین انطباق پذیری با سوییچ های سایر تولیدکنندگان و بدون نگرانی از موانع تنظیماتی که ناشی از تکنولوژی های تحت تملک تولیدکنندگان است، از استانداردهای صنعتی پیروی می کنند. سبد جامع نیازهای ارتباطی متفاوت به کمک دامنه محصولات جامع زایکسل در زمینه ترانسیور Fast، Gigabit و 10Gigabit و نیز کابل Direct Attached 1M/3M ، تنها کافیست که کاربران، مدل مناسب را به شبکه متصل کرده و پوشش فیزیکی را بسط دهند. قابلیت تعویض سریع و تسهیل تعمیر و نگهداری شبکه طراحی ترانسیور مستقل، انعطاف پذیری زیادی را برای تعمیر و نگهداری شبکه به همراه دارد. ترانسیورها را می توان به دلخواه و در زمان نیاز به راحتی اضافه کرد و ارتقاء زیرساخت یا تعمیر ترانسیور با تنها جایگزینی ترانسیور به جای کل ابزار به آسانی قابل انجام است. ترانسیورهای دوسویه و حداکثرسازی توان کاربری تاسیسات فیبری موجود شبکه های قدیمی فیبرنوری به منظور تکمیل فرآیند ارتباط، نیازمند دو بخش سازنده هستند که در آنها یک بخش مسئول ارسال سیگنال ها و دیگری مسئول دریافت آنها می باشد. از سوی دیگر ترانسیورهای دوسویه و با طول موج دو برابر قادرند از طریق فقط یک بخش فیبر و با استفاده از دو طول موج نوری مجزا که یکی کار ارسال و دیگری دریافت سیگنال ها را برعهده دارد، ارتباطات را پایه ریزی کنند. ظرفیت انتقال را می توان بدون صرف هزینه اضافی برای فیبرهای جدید، سریعاً افزایش داد . SFP با پشتیبانی از رابط DDMI قدرت مدیریت را افزایش می دهد رابط دیجیتالی بسط یافته به یک لینک به هنگام کمک می کند تا بین سوییچ و ترانسیور SFP قرار گیرد. این روند به سوییچ امکان می دهد تا از طریق لینک فیبر به پارامترهای عملیاتی دسترسی داشته باشند. این اقدام مشخصه های دیجیتال مانند سافت کنترل و مانیتورینگ سیگنال های SFP I/O را شامل می‌شود. علاوه براین، عملکرد (Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI، قابلیت اجرای هشدارها و آلارم های دیجیتال را فعال می کند. این مشخصه به کسب و کارها امکان می دهد تا در خصوص تعمیر و نگهداری شبکه و تضمین تداوم روند کسب و کار، به اقدامات پیشگیرانه دست بزنند. DDMI موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهد: دما تامین ولتاژ بایاس ارسالی کنونی برق انتقال یافته برق دریافت شده تمام قابلیت‌های فهرست بالا، شامل آستانه‌های آلارم و هشدار می شوند.

بیشترمحصولات مرتبط