دستگاه OTDR EXFO FTB-1-V2

label EXFO FTB-1-V2

دستگاه OTDR EXFO FTB-1-V2

label EXFO FTB-1-V2

0 نظر
موجود - تماس بگیرید

توضیح مختصر : تستر شبکه OTDR یک سری پالس های نوری را به داخل شبکه فیبرنوری تزریق می نماید و همچنین انتهای شبکه فیبر نوری را از طریق شکست نوری تشخیص می دهد .این دستگاه از این طریق می تواند امپدانس کابل در حال تست را اندازه گیری نماید ، توان پالس های بازگشتی محاسبه می شوند و جمع می شوند و به صورت بازه ای از زمان در طول فیبر نوری برای ما به صورت نمودار ترسیم می شوند . از طریق یک دستگاه OTDR می شود طول و تضعیف یک فیبر نوری (شامل تکه های فیوژن شده و سر کابل ها )را محاسبه کرد و همچنین می توان ایرادات ، از قبیل پارگی ها ، و تلفات توان فیبر را دید و محل آن را مشخص کرد .

بیشترمحصولات مرتبط