تابلو CALE هوآوی

label Huawei CALE Board

تابلو CALE هوآوی

label Huawei CALE Board

0 نظر
موجود - تماس بگیرید

توضیح مختصر : کارت POTS CALE و 32 کانال ADSL2 برای تجهیزات DSLAM هواوی MA5616

بیشترمحصولات مرتبط